רישוי עסקים

ניתן לבדוק עם אגף הרישוי בעירייה אם אתם נדרשים להוציא רישיון עסק במידה ואתם לא בטוחים. תהליך רישוי העסקים הוא פשוט, כדאי לבצעו ולא להתסבך עם החוק. תוכלו להעזר בנו בכל שאלה.

מהו רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968,הינו חוק המגדיר אילו עסקים מחוייבים ברישוי עסקים. ניתן לבדוק בעירייה או במועצה האזורית אם סוג העסק שלכם נכלל ברשימת העסקים המחוייבים. על מנת לקבל רישיון עסק נדרש בעל העסק לגשת לאדריכל, שיערוך לו את הבקשה לרישוי. סט התוכניות לבקשה לרישוי יכלול: 1. תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500- בו יצויינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק, מספרי חלקות סביב העסק, הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה (ברוב האזורים ניתן לקחת תרשים זה ממחלקת רישוי). 2. מפה מצבית בקנ"מ 1:250- במפה זו יצויינו ויודגשו: שטח הקרקע, מיקום העסק בבניין, מיקום הבניין בחלקה או במגרש, קווי צנרת מים/ביוב/ניקוז/בורות ספיגה, מיקום למתקן סילוק אשפה, מיקום מיכלי גז/דלק/חומרים מסוכנים, מערכות וציוד כיבוי אש, מחסנים, מקומות חנייה. 3. תוכנית העסק בקנ"מ 1:100- תוכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית ושימושים של כל חלק, מיקום כלים סניטריים, פתחים חלונות ומידותיהם, מערכות ביוב, מתקני אוורור ומיזוג לרבות ארובות וכדו', מתקני אשפה, צנרת מים, שני חתכי אנך הניצבים זה לזה, טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה. שינוי בעלות: במידה ומתבצע שינוי בעלות על אותו העסק ובאותם תנאים, יהיה פטור מהגשת תוכנית, אך כמובן כל מקרה ייבחן לגופו ולנסיבותיו מול מחלקת רישוי עסקים במקום. הערות: 1. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לסוג העסק ולמיקומו. 2. גם אם לא מבצעים שינויים תכנוניים מחוץ למבנה או בתוכו, עדיין תידרש תוכנית העסק החדש (חלוקה פנימית והשימושים של כל חלל). 3. הצבת שלטים או שולחנות מחוץ לעסק, נדרשים באישור נוסף מול מחלקת הפיקוח. ** מידע זה אינו בא להחליף התייעצות עם מחלקת רישוי העסק ברשות בה נפתח העסק או התייעצות עם אדריכל.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square