היתר בניה

November 14, 2015

 

מהו היתר בניה?

היתר הבניה הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה, לצורך ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר. בהיתר הבניה מופיעים זכויות הבניה שנקבעו בתוכניות המתאר והנחיות הועדה המקומית. ההיתר יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ולאחר מילוי הדרישות וביצוע התשלומים הנדרשים.


מתי דרוש היתר בניה?
כל פעולה של בניה או הריסה, מחייבת בקבלת היתר מהועדה.
שינוי פנימי בדירה שאינו משנה את שטח הדירה או את חזיתות המבנה, ולא פוגע בקונסטרוקציה או צנרת המבנה, אינו מחייב בהיתר.


מהי גרמושקה?
את המילה גרמושקה נשמע הרבה פעמים במהלך תהליך הבניה. המילה גרמושקה שפירושה תוכנית הגשה היא למעשה ריכוז תשריטים שמכין האדריכל ובהן הוא מתאר בצורה גרפית את הבניה המוצעת או השינויים המוצעים במבנה.
הגרמושקה תכלול בתוכה תרשימים כגון:
חישוב שטחים, תרשים סביבה, תרשים מגרש, תוכנית פיתוח מפורטת, תוכנית קומות, חתכים אופייניים למבנה, חזיתות המבנה, תוכנית המרחב המוגן הדירתי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ונספח סניטרי, פרישת גדרות במידה ונדרש.

ישנם מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה:
נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין.
חתימת בעלי הזכות בנכס.
חתימת מנהל מקרקעי ישראל.
אישור הרשות המקומית בדבר סילוק החובות ברשות.
פיקדון של 20% משיעור מיסי הבניה המשוערים.

לאחר אישור הועדה יש להגיש תשריטים מתוקנים בהתאם לדרישות הועדה ובנוסף לצרף מסמכים כגון: תוכנית ביוב סניטרי, אישור הג"א, אישור חברת בזק, אישור חברת חשמל, במקרים מסוימים אישור כיבוי אש ואישור משרד הבריאות, אישור בדיקות בטון ואטימות ממ"ד.


בהצלחה !

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

November 14, 2015

November 14, 2015

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

אל תתביישו

השאירו פרטים

ונקבע לקפה

ללא התחייבות